Việt Nam và vị thế cường quốc Công nghệ thông tin - VNVIC

Cùng là người dẫn đầu!
Tư vấn dịch vụ khách hàng hoangvy
Hỗ trợ kỹ thuật manhhungvnvic
Đường dây nóng

0462.907.488

Việt Nam và vị thế cường quốc Công nghệ thông tin - VNVIC

Việt đang là một nước nông nghiệp đang phát triển, với định hướng đi tắt đón đầu, lấy công nghệ thông tin thực hiện xã hội hóa thông tin là nền tảng cho công cuộc đổi mới. Chúng ta, đang đầu tư có chiều sâu và mạnh mẽ vào công nghệ thông tin để trở thành cường quốc trên thế giới. Mời các bạn xem video tầm nhìn chiến lược của Việt Nam để sớm trở thành một nước phát triển