Seo offpage là gì? - Thuật ngữ SEO

Cùng là người dẫn đầu!
Tư vấn dịch vụ khách hàng hoangvy
Hỗ trợ kỹ thuật manhhungvnvic
Đường dây nóng

0462.907.488

Seo offpage là gì? - Thuật ngữ SEO

Seo off page: Off-page có nghĩa bóng chỉ định các phương thức nhằm tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm không liên quan trực tiếp đến các thao tác website của bạn. Ví dụ, building backlinks, facebook seo, tiwer seo, youtube seo... đó là các phương thức gián tiếp nhờ các website khác để kéo lượng truy cập về site của mình.