Unique Visitors là gì? – Thuật ngữ SEO

Cùng là người dẫn đầu!
Tư vấn dịch vụ khách hàng hoangvy
Hỗ trợ kỹ thuật manhhungvnvic
Đường dây nóng

0462.907.488

Unique Visitors là gì? – Thuật ngữ SEO

Unique Visitors: Khác với Visitor (khách truy cập). Unique Visitor - là một khách truy cập duy nhất tính theo WAN IP (địa chỉ ip trên mạng, mỗi moderm mạng có 1 ip duy nhất do nhà cung cấp cấu hình). Chỉ số nà các bạn có thể xem trên Google Webmasster Tools, được hiểu như khách truy cập tuyệt đối. Số liệu này có liên quan đến các nhà xuất bản trang web và các nhà quảng cáo, tương đương với thuật ngữ “Reach” sử dụng trong các phương tiện khác.