3-Way Link Exchange – liên kết ba chiều là gì? – Thuật ngữ SEO

Cùng là người dẫn đầu!
Tư vấn dịch vụ khách hàng hoangvy
Hỗ trợ kỹ thuật manhhungvnvic
Đường dây nóng

0462.907.488

3-Way Link Exchange – liên kết ba chiều là gì? – Thuật ngữ SEO

3-Way Link Exchange: Trao đổi link ba chiều, diễn ra với 3 website khác nhau, tạo nên tổ hợp cân bằng, tránh trường hợp phổ biến trao đổi link 2 chiều, hay còn gọi là liên kết đối ứng. Trường hợp trao đổi link giữa hai website đã bị các công cụ tìm kiếm phát hiện, các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm không thích việc trao đổi, mua bán link, vì làm như thế sẽ mất tính tự nhiên của hệ thống liên kết trên internet.

Để có một liên kết tự nhiên, bạn cần sử dụng phương thức ba chiều, A đặt link đến B, B đặt link đến C và C đặt link về A. Việc này sẽ làm tăng Page Rank website của bạn thay vì liên kết đối ứng sẽ giảm Page Rank.