Black Hat SEO là gì? – Thuật ngữ SEO

Cùng là người dẫn đầu!
Tư vấn dịch vụ khách hàng hoangvy
Hỗ trợ kỹ thuật manhhungvnvic
Đường dây nóng

0462.907.488

Black Hat SEO là gì? – Thuật ngữ SEO

Black Hat SEO - SEO mũ đen: Từ để chỉ các đối tượng, phương pháp, thủ thuật khống chế thuật toán của máy công cụ tìm kiếm, nhằm được thăng hạng nhanh chóng trong danh sách kết quả tìm kiếm trong thời gian ngắn. Chính vì vậy, bạn không nên sử dụng các thủ thuận này, bạn sẽ đội ngay một chiếc mũ đen trên đầu và webiste của bạn cũng bị cấm – ban, liệt vào danh sách đen.