Cloaking là gì? – Thuật ngữ SEO

Cùng là người dẫn đầu!
Tư vấn dịch vụ khách hàng hoangvy
Hỗ trợ kỹ thuật manhhungvnvic
Đường dây nóng

0462.907.488

Cloaking là gì? – Thuật ngữ SEO

Cloaking: Kỹ thuật che giấu nội dung – là kỹ thuật seo mũ đen (black hat seo) nhằm tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Thủ thuật này dựa trên spider của các công cụ tìm kiếm khác nhau mà trình bày nội dung khác nhau cho người dùng. Điều này được thực hiện bằng cách cung cấp nội dung dựa trên các địa chỉ IP hoặc các header User-Agent HTTP của người dùng khi có yêu cầu – request trang.

Mục đích của hành động này là để đánh lừa các công cụ tìm kiếm, nhờ một kịch bản phân tích để trả về nội dung khác nhau ở máy chủ. Các SE hiện nay phát hiện điều này rất dễ, có thể web của bạn sẽ bị “ban” nếu sử dụng thủ thuật này.