CSS (Cascading Style Sheets) là gì? – Thuật ngữ SEO

Cùng là người dẫn đầu!
Tư vấn dịch vụ khách hàng hoangvy
Hỗ trợ kỹ thuật manhhungvnvic
Đường dây nóng

0462.907.488

CSS (Cascading Style Sheets) là gì? – Thuật ngữ SEO

Cascading Style Sheets (CSS): Là tập tin định dạng theo tầng – dịch từ Tiếng Anh là Cascading Style Sheets (CSS) – được dùng để miêu tả cách trình bày các tài liệu viết bằng ngôn ngữ HTMLXHTML. Ngoài ra ngôn ngữ định kiểu theo tầng cũng có thể dùng cho XML, SGV, XUL...

Các đặc điểm kỹ thuật của CSS được duy trì bởi World Wide Web Consortium (W3C)

CSS ngày nay không chỉ có vị trí quan trọng trong việc thiết kế website, mà còn rất quan tọng với SEO. Không dừng ở chỗ trình bày giao diện chuẩn theo thiết kế và đồng nhất trên các trình duyệt, tên các class, id phải tiến đến thân thiện với máy tìm kiếm, ngắn gọn tối ưu tốc đọ load trang…