Frames là gì? – Thuật ngữ SEO

Cùng là người dẫn đầu!
Tư vấn dịch vụ khách hàng hoangvy
Hỗ trợ kỹ thuật manhhungvnvic
Đường dây nóng

0462.907.488

Frames là gì? – Thuật ngữ SEO

Frames - khung: Đây là một định dạng trong HTML dùng để bố cụ - lay out – thiết kế một trang web. Hỗ trợ hiển thị đa tài liệu trên một cửa sổ trình duyệt, mỗi HTML trong cùng là một frame, mỗi frame là một thể hiện độc lập.