HTML là gì? – Thuật ngữ SEO

Cùng là người dẫn đầu!
Tư vấn dịch vụ khách hàng hoangvy
Hỗ trợ kỹ thuật manhhungvnvic
Đường dây nóng

0462.907.488

HTML là gì? – Thuật ngữ SEO

HTML - Hyper Text Markup Language: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn. Là ngôn ngữ cơ sở để các trình duyệt phân tích, hiển thị nội dung của website. HTML dùng để viết các website tĩnh đưa lên mạng World Wide Web - www (World Wide Web).

Mã này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp bởi các mã khách (client code) là css - Cascading Style Sheets, hay mã js – Javascrip.