Search Keywords / Phrases là gì? – Thuật ngữ SEO

Cùng là người dẫn đầu!
Tư vấn dịch vụ khách hàng hoangvy
Hỗ trợ kỹ thuật manhhungvnvic
Đường dây nóng

0462.907.488

Search Keywords / Phrases là gì? – Thuật ngữ SEO

Search Keywords / Phrases: Đây là những từ khóa mà người dùng sử dụng để tìm kiếm thông tin thông qua các công vụ tìm kiếm, các công cụ tìm kiếm (SE) dựa vào các từ khóa này và thuật toán của mình để đưa ra danh sách kết quả có nội dung phù hợp với từ khóa của bạn. Các chuyên gia mạng có thể dùng các phương pháp, thủ thuật để được ưu tiên trên danh sách kết quả mà bạn tìm được.