PPI là gì? – Thuật ngữ SEO

Cùng là người dẫn đầu!
Tư vấn dịch vụ khách hàng hoangvy
Hỗ trợ kỹ thuật manhhungvnvic
Đường dây nóng

0462.907.488

PPI là gì? – Thuật ngữ SEO

PPI (Pay Per Inclusion): Đây là  một cách thức nhằm giúp cho trang web mới được xây dựng, những trang web  mới đưa vào hoạt động,  giúp cho website dễ dàng có thể tìm kiếm được các công cụ tìm kiếm index và đưa vào cơ sở dữ liệu.

Chỉ cần trả một mức phí thấp bởi mục đích chính của nó là duy trì sự có mặt của trang web của bạn trong hệ cơ sở dữ liệu bộ máy tìm kiếm. Vì khi có một yêu cầu tìm kiếm được thực hiện, máy tìm kiếm sẽ tìm các trang web có nội dung phù hợp  với từ  khóa tìm kiếm đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu mà nó có rồi sau đó mới sử dụng đến các danh mục website mở khác. Vì thế cho nên nếu trang web của bạn phù hợp với từ khoá được sử dụng để tìm kiếm của trang web thì bạn sẽ có cơ hội được đưa lên những vị trí mà có khi chính bạn cũng không thể ngờ tới.