Auto content generator là gì? – Thuật ngữ SEO

Cùng là người dẫn đầu!
Tư vấn dịch vụ khách hàng hoangvy
Hỗ trợ kỹ thuật manhhungvnvic
Đường dây nóng

0462.907.488

Auto content generator là gì? – Thuật ngữ SEO

Auto content generator – Tạo nội dung tự động: Đây có thể xem là một thủ thuật SEO mũ đen ( black hat seo), thủ thuật này sử dụng mã lệnh (code) php, asp, asp.net… để tạo ra một nội dung máy móc, đem lại ít giá trị cho người dùng, cố tình qua mặt thuật toán page rank của các SE.

Các nội dung tự động dạng này thường không giữ chân người dùng và tạo được ít page view. Có thẻ trong ngắn hạn và ở môi trường lĩnh vực ít cạnh tranh, sẽ có hiệu quả, tạo được ưu thế. Xét về dài hạn thì đây không phải là phương pháp hay.