Duplicate content là gì? – Thuật ngữ SEO

Cùng là người dẫn đầu!
Tư vấn dịch vụ khách hàng hoangvy
Hỗ trợ kỹ thuật manhhungvnvic
Đường dây nóng

0462.907.488

Duplicate content là gì? – Thuật ngữ SEO

Duplicate content: Hình dung cơ bản là nội dung lặp lại, ý nghĩa thực sự với các SE (Search Engine) là không hiển thị 2 hay nhiều nội dung trùng lặp trên danh sách kết quả tìm kiếm, mà chỉ hiển thị duy nhất một liên kết (đường dẫn) của bản sao đó.

 

Các lưu ý và khắc phục với “Duplicate content”

 

1)      Dùng một tên miền cho một website duy nhất, tránh trỏ nhiều tên miền (domain) về một nội dung.

2)      Các SE thông minh để phát hiện nội dung sao chép, khi xuất hiện một bài viết trên nhiều website hoặc trên website của bạn.

3)      Sử dụng các meta tags, lệnh “nofollow”, hay rotbots.txt để kiểm soát nội dung trùng lặp.

4)      Khi copy bài từ website khác nên để lại nguồn kèm theo back-link đến website đó, hoặc tổng hợp bài viết cùng chủ đề và viết lại theo cách hiểu của mình sao cho nội dung khác 50%, khi đó SE sẽ tính copyright cho bạn.

5)      Khi cập nhật cấu trúc bài viết, phải post lại bài thì nên redirect 301 URL cũ đến URL mới.