ROI (Return On Investment) là gì? - Thuật ngữ SEO

Cùng là người dẫn đầu!
Tư vấn dịch vụ khách hàng hoangvy
Hỗ trợ kỹ thuật manhhungvnvic
Đường dây nóng

0462.907.488

ROI là gì? - Thuật ngữ SEO

ROI (Return On Investment): Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, ROI trong seo được xét đế các tiêu chí lượng click so với SEM, traffic đạt được từ các nguồn khác, seo là phương pháp đưa site lên một cách tự nhiên, có tính bền vững, thương hiệu được nâng tầm rõ rệt và cuối cùng là có tỷ lệ bắt khách cao, đem lại hiệu quả thực sự. Thu hồi và tạo ra nhiều hơn so với giá phải trả cho đầu tư dịch vụ seo.