Social network – Mạng xã hội – Thuật ngữ SEO

Cùng là người dẫn đầu!
Tư vấn dịch vụ khách hàng hoangvy
Hỗ trợ kỹ thuật manhhungvnvic
Đường dây nóng

0462.907.488

Social network – Mạng xã hội – Thuật ngữ SEO

Social network: Một mạng xã hội là một cấu trúc xã hội được thực hiện của các cá nhân (hoặc tổ chức) gọi là “nút”, mà được gắn (kết nối) bằng một hoặc nhiều loại hình cụ thể của interdependency, chẳng hạn như tình hữu nghị, thân tộc, lợi ích chung, trao đổi tài chính, không thích, mối quan hệ tình dục , hoặc các mối quan hệ của niềm tin, kiến thức, uy tín.

Mạng xã hội phân tích xem các mối quan hệ xã hội về lý thuyết mạng lưới gồm các nút và quan hệ. Nodes là những diễn viên cá nhân trong mạng lưới, và quan hệ là các mối quan hệ giữa các diễn viên. Kết quả là cấu trúc dựa trên đồ thị thường rất phức tạp. Có thể có nhiều loại quan hệ giữa các nút. Nghiên cứu ở một số lĩnh vực học thuật cho thấy mạng lưới xã hội hoạt động trên nhiều cấp độ, từ gia đình đến mức của các quốc gia, và đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định các vấn đề theo cách được giải quyết, tổ chức đang chạy, và mức độ mà các cá nhân thành công trong việc đạt được mục tiêu của mình.

Trong dạng đơn giản nhất, một mạng xã hội là một bản đồ của tất cả các mối quan hệ liên quan giữa tất cả các nút đang được nghiên cứu. mạng cũng có thể được sử dụng để đo vốn xã hội – giá trị mà một cá nhân được từ mạng xã hội. Các khái niệm này thường được hiển thị trong một sơ đồ mạng xã hội, nơi mà các nút là các điểm và quan hệ là các đường.