Thuật ngữ SEO - Tra cứu thuật ngữ seo

Cùng là người dẫn đầu!
Tư vấn dịch vụ khách hàng hoangvy
Hỗ trợ kỹ thuật manhhungvnvic
Đường dây nóng

0462.907.488

CSS (Cascading Style Sheets) là gì? – Thuật ngữ SEO

CSS (Cascading Style Sheets) là gì? – Thuật ngữ SEO Cascading Style Sheets (CSS): Là tập tin định dạng theo tầng – dịch từ Tiếng Anh là Cascading Style Sheets (CSS) – được dùng để miêu tả cách trình bày các tài liệu viết bằng ngôn ngữ HTML và XHTML. Ngoài ra ngôn ngữ định kiểu theo tầng cũng có thể dùng cho XML, SGV, XUL...
Xem thêm

XML là gì? – Thuật ngữ SEO

XML là gì? – Thuật ngữ SEO XML: (eXtensible Markup Language, "Ngôn ngữ Đánh dấu Mở rộng") là ngôn ngữ đánh dấu với mục đích chung do W3C đề nghị, để tạo ra các ngôn ngữ đánh dấu khác. Đây là một tập con đơn giản của SGML, có khả năng mô tả nhiều loại dữ liệu khác nhau.
Xem thêm

XHTML là gì? – Thuật ngữ SEO

XHTML là gì? – Thuật ngữ SEO XHTML: (Extensible HyperText Markup Language, "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản Mở rộng") là một ngôn ngữ đánh dấu có cùng các khả năng như HTML , nhưng có cú pháp chặt chẽ hơn. XHTML 1.0 là Khuyến cáo của World Wide Web Consortium (W3C) vào ngày 26 tháng 2, 2000.
Xem thêm

Frames là gì? – Thuật ngữ SEO

Frames là gì? – Thuật ngữ SEO Frames - khung: Đây là một định dạng trong HTML dùng để bố cụ - lay out – thiết kế một trang web. Hỗ trợ hiển thị đa tài liệu trên một cửa sổ trình duyệt, mỗi HTML trong cùng là một frame, mỗi frame là một thể hiện độc lập.
Xem thêm

HTML là gì? – Thuật ngữ SEO

HTML là gì? – Thuật ngữ SEO HTML - Hyper Text Markup Language: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn. Là ngôn ngữ cơ sở để các trình duyệt phân tích, hiển thị nội dung của website. HTML dùng để viết các website tĩnh đưa lên mạng World Wide Web - www (World Wide Web).
Xem thêm

JavaScript là gì? – Thuật ngữ SEO

JavaScript là gì? – Thuật ngữ SEO JavaScript: Được biết đến ngôn ngữ lập trình kịch bản được sử dụng rộng rãi trong các trình duyệt và công cụ phát triển web với ngôn ngữ này có thể tạo ra các hiệu ứng trang web, làm trang web mềm mại hơn, tiện dụng, sống động hơn. Tuy nhiên nếu quá lạm dụng javascript trên trang web sẽ không được các bộ máy tìm kiếm ưa thích.
Xem thêm

Keywords là gì? – Thuật ngữ SEO

Keywords là gì? – Thuật ngữ SEO Keywords Or Keyword: Từ khóa là các ký tự dạng chữ (text) trên một HTML, nó có thể nẳm trong các thẻ meta (keywords, description, title), nội dung (content), các anchor text của url, image. Đây là cơ sở để các công cụ tìm kiếm – SE duyệt tìm. Trên thực tế người ta lợi dụng điểm này để đưa ra các thủ thuật thăng hạng cho website, nếu không cẩn thận trang của bạn có thể liệt vào danh sách spam.
Xem thêm

Link Popularity là gì? – Thuật ngữ SEO

Link Popularity là gì? – Thuật ngữ SEO Link Popularity: Được biết đến theo nghĩa tiếng việt là “độ phổ biến liên kết”. Tức là, website của bạn là một ứng viên để trong cuộc tranh cử được ngồi lên các vị trí quan trọng của các hệ thống tìm kiếm. Mỗi link từ website khác về trang của bạn được xem như một là phiếu tín nhiệm. Dựa vào đó các SE sẽ phân loại và xếp hạng website của bạn trong danh sách kết quả trình bày. Bởi đơn giản các Máy tìm kiếm tin rằng khi đó website của bạn sẽ có nội dung hấp dẫn và chất lượng rất cao.
Xem thêm

Site Map là gì? – Thuật ngữ SEO

Site Map là gì? – Thuật ngữ SEO Site Map Còn được gọi là “Bản đồ trang”, là thể các tổng quan về hệ thống website của bạn. Thường được lưu trữ dưới định dạng XML, hoặc HTML trên website. Site map có hai lợi điểm cơ bản
Xem thêm

Meta Search là gì? – Thuật ngữ SEO

Meta Search là gì? – Thuật ngữ SEO Meta Search: Là một công cụ gửi yêu cầu của người dùng tới bộ máy tìm kiếm, kết quả từ cơ sở dữ liệu. Thuật ngữ “metasearch” là thường xuyên được sử dụng để phân loại một tập hợp các công cụ tìm kiếm thương mại, xem danh sách các công cụ tìm kiếm, nhưng cũng được dùng để mô tả các mô hình dữ liệu tìm kiếm nhiều nguồn trong thời gian thực. Thông tin Quốc gia Tổ chức Tiêu chuẩn (NISO) sử dụng các điều khoản Liên bang tìm kiếm và Metasearch hoán đổi cho nhau để mô tả này mô hình tìm kiếm web.
Xem thêm