Yếu tố quan trọng với SEO trong năm 2011

Cùng là người dẫn đầu!
Tư vấn dịch vụ khách hàng hoangvy
Hỗ trợ kỹ thuật manhhungvnvic
Đường dây nóng

0462.907.488

Yếu tố quan trọng với SEO trong năm 2011

Bước qua năm 2011 ngành SEO ở Việt Nam khởi sắc và cạnh tranh, chắc các bạn làm dịch vụ SEO đang ngày đêm suy nghĩ và tìm hiểu các kiến thức SEO nước ngoài để xem yếu tố nào quan trọng của SEO 2011 ??. Hôm nay kiến thức SEO sẻ giới thiệu đến bạn vài góp nhặt được những yếu tố dự đoán sẻ quan trọng trong năm 2011.

1. Ủng hộ duy nhất content và tấn công vào web spam, nhưng chỉ những website spam nhỏ mới bị died, đối với những website thành authority, thì sẽ không bị sao cả. Google vẩn ủng hộ các web về article directory, mặc dù tin trên đó đa phần không phải duy nhất content.

2. Mạng xã hội facebook và Twitter ngày càng ảnh hưởng nhiều đến SEO

3. Tầm quan trọng nhất của anchor text đã bị thay thế bởi LSI (silo structure). Anchor text vẫn có giá trị, nhưng LSI là một yếu tố mới quyết định thành công của SEO 2011.

4.  Link building vẫn lá tâm điểm của việc làm SEO, Google và Bing vẫn chưa đạt đến trình độ đọc hiểu nội dung như con người, không thể xác định đâu là nội dung hay đâu là dở, mặc dầu có nhiều tiến bộ. Nên backlink vẫn còn giá trị và anh em làm SEO cũng phải xây dựng backlink như ngày nào.